Tester twardości wody


Instrukcja użytkowania

  1. Przepłucz naczynie pomiarowe i strzykawkę badaną wodą.
  2. Za pomocą strzykawki pobierz 5ml badanej wody.
  3. Wlej pobraną wodę do naczynia pomiarowego.
  4. Dodaj jedną kroplę roztworu i zamieszaj próbkę.
  5. Jeśli woda ma twardość >1°dH, próbka zabarwi się na ciemnobordowy kolor. Licz dodawane krople.
  6. Dodawaj kolejne krople każdorazowo lekko mieszając naczyniem pomiarowym, aż do uzyskania pierwszego odcienia koloru zielonego.
  7. Suma dodanych kropel odpowiada twardości ogólnej badanej wody wyrażonej w stopniach niemieckich.

Leave a Reply