Badanie laboratoryjne wody studziennej


Zakres badania laboratoryjnego

  • Twardość wody
  • Magnez (Mg)
  • Wapń (Ca)
  • Żelazo (Fe)
  • Mangan (Mn)
  • Siarkowodór (H2S)
  • Przewodność elektryczna
  • Skala pH

Leave a Reply